💝💝💝SÉT TRANG ĐIỂM CLIO

👏👏👏 Các bước trang điểm chỉ gói gọn trong 1 sét này

☘️☘️☘️Set siêu cute nhà CLIO ☘️☘️

💚Bao gồm 5 món :

- Phấn nước killcover founwear cushion all new

- Chuốt dài mi mascarra kill last superproof

Long curing

- Son dưỡng melting sheek glow balm Pink

- Bảng phấn mắt pro single shadow 6 colors

- 2 cây chổi make up

Set trang diem Clio

$45.00Price